Hier een impressie van de afgraving te Hemmoor
Duitsland 2002

Oorspronkelijk gat waar kalksteen werd
afgegraven.
Het is net zoals bij de St Pietersberg bij Maarsticht waar de ENCI ook de kalksteen afgraaft. Het verschil in Nederland is dat 'n berg wordt afgegraven en in Hemmoor is het een gat in de grond geworden.
Ze hebben daar geen bergen, alleen is het een beetje heuvelachtig her en der.

Nadat er geen kalksteen
meer voldoende aanwezig was is men gestopt met afgraven

De fabriek en de gebouwen rechts op de
foto zijn jaren geleden afgebroken en
verwijderd. Waar die fabriek stond staat nu het duikstation, camping en diverse recreatie huisjes.

zie de foto's hieronder

Het uiteindelijke produkt: Het Cement Oude foto van de afgravingen
De treintjes en wagons zijn bewaard gebleven Een van de eerste foto's van de afgraving 1838
Hier de twee goed bewaarde dieseltjes van Deutz Later werden deze dieseltjes van Deutz gebruikt
Op 31 dec 1983 werd gestopt met de produktie. Het gat liep nu vol met grondwater tot wat het nu is.

 

 

PlatteGrond Hemmoor

Duikgebied
Duikstation
 

Voor de duikfoto's klik op onderstaande pijl en kies een van de linken die daar staan.


Hemmoor index